OKEA AS er et oljeselskap etablert i Trondheim i 2015, og har per i dag 26 ansatte. OKEAs ambisjon er å bidra til verdiskapingen ved å framskaffe sikre og rimelige utbyggings- og driftsløsninger for oljefunn på norsk sokkel. OKEA vil bygge videre på de resultat oljeselskapene på norsk sokkel frambringer gjennom letevirksomheten ved å erverve andeler i funn som i dag ikke har noen utbyggingsplan, men som likevel kan inneholde verdifulle reserver. Gjennom et strategisk og operativt samarbeid med oljeserviceindustrien vil OKEA framskaffe de mest kostnadseffektive utbyggings- og driftsløsningene. For å lykkes med en slik strategi må medarbeiderne i OKEA kombinere kreativitet med kompetanse. OKEA deltar på norsk sokkel både som operatør og partner. I begge tilfeller skal vi gjøre en forskjell.

 

 

Vikariat advokat/jurist

I forbindelse med at vår advokat går ut i permisjon, søker vi en advokat eller jurist til et 11 måneders vikariat fra begynnelsen av februar 2018 med varighet til 31. desember 2018. Arbeidet vil by på spennende og varierte oppgaver. Arbeidssted vil være vårt kontor i Trondheim.

Vi søker en ambisiøs forretningsadvokat/jurist som motiveres av å arbeide med strategiske, administrative og finansielle problemstillinger, har høy faglig standard og integritet samt evne til å lede seg selv.

Du vil ha ansvaret for å

 • utforme og kvalitetssikre avtaler og juridiske prosesser (petroleumsrettslige spørsmål, transaksjoner, leverandørkontakter/øvrige kontrakter, finansiering, styrebehandling og corporate governance),
 • sørge for at selskapet til enhver tid overholder sine juridiske forpliktelser,
 • koordinere bruk av eksterne advokater og påse kostnadskontroll,
 • opptre som rådgiver for styret og selskapets øvrige ledelse, bidra i forhandlinger, samt være en tilgjengelig servicefunksjon,
 • være kontaktpunkt mot regulatoriske og offentlige myndigheter.

Erfaring fra liknende stilling eller fra advokatfirma er en fordel. Vi forutsetter at den rette kandidaten er en positiv og løsningsorientert person som holder struktur, høy kvalitet og tempo i gjennomføringen.

 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap og advokatbevilgning
 • Det er en fordel med erfaring med juridiske problemstillinger for olje og gass relatert næring
 • Gode engelskkunnskaper innen fagterminologi

 

Egenskaper

 • Analytisk og selvstendig
 • Strukturert og effektiv
 • Høy personlig og faglig integritet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • muligheter til å bidra til selskapets vekst og utvikling
 • faglig og personlig utvikling
 • inspirerende og dynamisk miljø i nye og moderne lokaler
 • konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

 

OKEA ønsker en god balanse mellom begge kjønn i selskapet og vi ønsker derfor kontakt med kvinnelige kandidater.

 

Søknadsfrist snarest innen 1. desember 2017. Aktuelle søkere vil bli kontaktet fortløpende.

Søknad vedlagt kopi av relevante eksamenspapirer, attester og referanser med kontaktinformasjon sendes OKEA AS, Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim eller som epost til marit.viklanglie@okea.no.
Nærmere opplysninger om stillingen ved:

OKEA CCO Ola Borten Moe, epost ola.borten.moe@okea.no eller OKEA Legal Marit Moen Vik-Langlie, epost marit.viklanglie@okea.no.


OKEA is not yet in a position where we are able to accommodate internships. This is a consequence of the fact that we still have a limited manpower available. Therefore, OKEA is not able neither to guarantee a close follow-up of a student nor a meaningful project scope.