OKEA is an oil company established in Trondheim 2015. OKEA will contribute to the value creation on the Norwegian Continental Shelf with cost effective development and operation systems.

OKEA will not explore for petroleum but utilize the results of the previous and ongoing exploration activities. Among all the discoveries not developed, there are millions of barrels of oil that OKEA is committed to bring on stream in a strategic cooperation with key service companies.

Okea er i vekst og har behov for å rekruttere folk i tiden som kommer. Vi ønsker nye medarbeidere innen flere fagdisipliner og vil være på jakt etter dyktige folk med evne til å tenke Search House logonytt og som aktivt kan bidra til løsninger som reduserer kostnadene. Arbeidssted vil være Trondheim. Search House vil være ansvarlig for rekrutteringsprosessen. Klikk for å registere din CV.

Følgende stillinger skal bemannes.

okea@okea.no